CavallunaCavalluna

Privacy & cookies

Inleiding

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Rotterdam Ahoy omgaat met de gegevens van personen, zoals bezoekers van websites van Rotterdam Ahoy, ontvangers van nieuwsbrieven, kopers van toegangsbewijzen van door Rotterdam Ahoy georganiseerde evenementen en exposanten van door Rotterdam Ahoy georganiseerde B2B en B2C activiteiten (hierna: 'de gebruiker’ of 'jij’). Rotterdam Ahoy houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening van Gegevensbescherming in het kader van de privacywetgeving stelt. In dit privacy statement leggen wij uit waarom en hoe we jouw persoonsgegevens verwerken.


Wie zijn wij?

Wij zijn Rotterdam Ahoy, de plek die je associeert met een ervaring. Een beleving die al begint als je de website bekijkt, het parkeerterrein oprijdt of je jas ophangt. En die pas eindigt als je de beelden van jouw moment in Ahoy terugkijkt en deelt met je vrienden of relaties. Wij zijn 250 event professionals met een missie: bouwen aan de omstandigheden en de services die jouw ervaring & beleving naar het hoogste niveau tillen. We innoveren tot het niet beter kan, zonder onze herkenbaarheid te verliezen.

Wij zijn gevestigd aan de Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam. Onze gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) .

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Rotterdam Ahoy verzamelt en registreert gegevens. Zie voor een uitgebreide toelichting hierop in ons cookie statement hieronder.  Op het moment waarop jij je gegevens aan Rotterdam Ahoy verstrekt, stem je in met de voorwaarden zoals in dit Privacy Statement bepaald. Rotterdam Ahoy zorgt er voor dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens  op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvinden.

Rotterdam Ahoy gebruikt jouw gegevens alleen voor het versturen van de door jou gewenste nieuwsbrieven, om contact op te nemen na deelname aan prijsvragen/acties of voor analysedoeleinden over je bezoek aan evenementen en over onze online media.

 

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?
Rotterdam Ahoy kan jouw gegevens gebruiken om:

  • ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
  • om je informatie te verschaffen over wijzigingen van onze producten en diensten, aanbiedingen, evenementen en andere evenementen die in Ahoy worden georganiseerd, bijvoorbeeld via e-mailing of social media;
  • onze dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes) te verbeteren;
  • marktonderzoeken uit te voeren;
  • onze websites te verbeteren en te beveiligen;
  • speciaal voor jou opgezette advertenties, ook op websites van derden via advertentienetwerken te tonen;
  • jouw bezoek aan onze evenementen website te analyseren.

 

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink, onderaan elke nieuwsbrief die je van Rotterdam Ahoy ontvangt of indien dit niet mogelijk is via info@ahoy.nl

 

Rechten van Betrokkenen

Tot 25 mei 2018 (de inwerkingtreding van de AVG) hebben we de persoonsgegevens die jij ons hebt verstrekt, gebruikt voor het versturen van de door jou gewenste informatie met altijd de mogelijkheid je af te melden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Sinds 25 mei 2018 hebben wij ons systeem aangepast, waarbij er te allen tijde inzicht is in de exacte aanmelddatum en ontvang je ter bescherming van je privacy, altijd een verificatiemail na aanmelding via onze website. Lukt het niet om je via de afmeldlink af te melden van (één van) onze nieuwsbrieven, stuur dan een e-mail met dit verzoek naar info@ahoy.nl, waarin je duidelijk aangeeft voor welke nieuwsbrief je je wilt afmelden.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Rotterdam Ahoy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Beveiliging persoonsgegevens
Rotterdam Ahoy doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en treft daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de netwerksystemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De netwerksystemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.
 

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerkt Rotterdam Ahoy  sommige persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (evenementen) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Rotterdam Ahoy: het uitvoeren van onze doelen. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes. Zie hiervoor ook het cookie statement.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Rotterdam Ahoy zal geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Rotterdam Ahoy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Rotterdam Ahoy zal zonder de benodigde toestemming of vergunning geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).


Wijzigingen Privacy Statement
Rotterdam Ahoy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden bij dezen aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Rotterdam Ahoy te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

 

Cookies Statement

 

Persoonsgegevens

Privacy heeft betrekking op persoonlijke gegevens waarvan te achterhalen is bij wie ze horen. Sommige verstrek je als bezoeker bewust, en andere verzamelt de website op de achtergrond.

Wij willen een toegankelijke website bieden, die in de behoeften en verwachtingen voorziet van de bezoeker, jij dus. De persoonsgegevens die wij verwerken middels cookies zijn: gegevens over jouw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat-type. Deze gegevens analyseren wij om onze website te beveiligen en te verbeteren.

Onze website bevat links naar andere websites. Rotterdam Ahoy heeft geen invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of beleid.

 

Automatisch verzamelde gegevens & Cookies

Rotterdam Ahoy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies met een puur technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden, zoals de taal van de website. 

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag op onze website bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Onze website gebruikt de Facebook Pixel. Deze houdt bij welke pagina's je op de website van Rotterdam Ahoy bezoekt. De Facebook Pixel zorgt ervoor dat jij op Facebook relevante content van Rotterdam Ahoy te zien krijgt en dat onze advertenties beter op jouw behoeftes worden afgestemd. Op die manier kunnen wij jou online beter bedienen. 

Onze website gebruikt Google Analytics. Deze registreert jouw websitegebruik en slaat gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over onze website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren. Google verschaft deze data aan derden indien wettelijk verplicht, of als deze derden de data namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor deze gegevensverwerking door Google.

 

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop het Internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via de website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven nog niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd hebben.

 

Hoe zijn cookies te verwijderen?

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je kunt ook een browser-plugin zoals Privacy Badger installeren om (bepaalde) cookies te blokkeren. 

 

Disclaimer

De informatie op https://apassionata.ahoy.nl/, in onze digitale nieuwsbrieven en op onze social mediakanalen is samengesteld uit meerdere interne en externe informatiebronnen. Rotterdam Ahoy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie. Voor de diverse websites waar naar doorverwezen wordt, geldt de disclaimer van de betreffende bronnen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van informatie uit onze hierboven genoemde communicatie uitingen kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Rotterdam Ahoy besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de communicatie uitingen. Het is niettemin mogelijk dat de informatiebronnen waar naar wordt verwezen, zijn gewijzigd. Aan de inhoud van onze communicatie uitingen kunnen dan ook geen aansprakelijkheden dan wel rechten of plichten worden ontleend.