CavallunaCavalluna

Duurzaamheid

Rotterdam Ahoy zet zich vol overgave in voor een duurzame toekomst en heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid opgesteld. Cavalluna, dat door Rotterdam Ahoy wordt georganiseerd, deelt deze toewijding aan duurzaamheid.

Realisatie duurzaamheidsdoelstellingen

Als Ahoy hebben we hebben als voornaamste doel om de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, aanzienlijk te verminderen. Dit realiseren we door het nemen van diverse maatregelen, waaronder het stopzetten van het gebruik van fossiele brandstoffen en het filteren en compenseren van CO2-uitstoot via groene initiatieven. Bovendien investeert Ahoy in duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en warmte/koudeopslag, om evenementen op een ecologisch verantwoorde wijze te faciliteren, wat onze ecologische voetafdruk minimaliseert. We maken tevens gebruik van een waterbuffer om regenwater op te vangen en te zuiveren voor hergebruik, wat bijdraagt aan het verminderen van de schaarste aan schoon water.

Ons streven naar duurzaamheid omvat ook het minimaliseren en hoogwaardig recyclen van afval, waarbij we afval benaderen vanuit een circulaire gedachte. We experimenteren met inzamelingsmethoden, zoals het terugwinnen van plastic bekers tijdens evenementen. Duurzaamheid speelt eveneens een cruciale rol in ons voedsel- en drankbeleid, waarbij we werken met lokale, seizoensgebonden producten om voedselverspilling te minimaliseren en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Duurzaamheid op verschillende gebieden

Rotterdam Ahoy moedigt actief bezoekers aan om gebruik te maken van duurzame vervoersopties, zoals openbaar vervoer of de fiets. We werken nauw samen met (deel)vervoerders om deze alternatieven te bevorderen en communiceren actief over duurzaam transport.

Bovendien gaan we partnerships aan met gelijkgestemde organisaties die onze toewijding aan duurzaamheid delen. Samen met onze partners, medewerkers en bezoekers streven we naar bewustwording en verantwoordelijkheid voor de impact die we hebben op het milieu. Onze inzet gaat verder dan enkel het faciliteren van evenementen; we organiseren zelf ook duurzame evenementen en zetten ons in voor een gezonde, groene stad. Samen met onze partners en stakeholders bouwen we aan een duurzame toekomst en blijven we ons inzetten voor verbeteringen op het gebied van materialen, mensen en energie om onze duurzaamheidsdoelen te realiseren. Bekijk onze complete pagina op:

MEER INFORMATIE